Cum să elaborăm corect o teză de diplomă, conform criteriilor Anti-Plagiat

article1
Foto: payforthesis.com

Redactarea unei teze nu este așa de simplă, în condițiile unui termen limită. Graba, lipsa de experiență, lipsa unui calculator performant și cunoașterea slabă a programelor de redactare, sunt doar unele dintre problemele cu care se confruntă fiecare student cînd își scrie teza.

Plagiatul une teze de diplomă ia multe forme şi nu toate sunt evidente pentru percepţia comună. Mai mult, legislaţia care vorbește despre plagiat, poate fi ambiguă. De pildă, dacă în legislaţia americană se consideră plagiat utilizarea repetată a mai mult de 8 cuvinte în lucrarea de diplomă, fără precizarea sursei originale, legea din Republica Moldova menţionează dreptul de a utiliza „scurte citate” dintr-o sursă, „în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului”.

Dincolo de aspectul legal, plagiatul este și o problemă de etică ştiinţifică, iar lumea academică şi-a dezvoltat propriile metodologii şi instrumente care o ajută să lupte împotriva acestui fenomen în cadrul verificării tezelor de licență sau lucrărilor de masterat.

Echipa portalului www.infoteze.com, specializată în elaborarea unor teze de licență și master după principiul orginalității și unicității lucrării au oferit câteva soluții pentru elaborarea tezei de diplomă conform cerințelor Anti-Plagiat:

1. Organizarea de cursuri obligatorii prin care studenţii să fie învăţaţi cum se redactează o lucrare ştiinţifică, cum se alcătuieşte o bibliografie, cum se scriu notele de subsol, cum se citează din alt autor, cum se construieşte un argument propriu etc.

2. Studentul trebuie să cunoască modalitățile adecvate de citare, de parafrazare, de prelucrare a informaţiei extrase din sursele consultate. În acest scop, este nevoie de o educaţie specifică, care să înceapă încă de la nivelul şcolii şi al liceului. Un profesor care le explică elevilor de ce nu este acceptabil să se prezinte cu comentarii sau referate cópiate de pe un site şi, în plus, îi învaţă cum să prelucreze şi să citeze informaţiile extrase din sursele consultate contribuie la formarea unor viitori studenţi care stăpânesc bazele eticii ştiinţifice.

3. Parafrazarea fără citare a textului-sursă, preluarea unor idei fără citare sau chiar angajarea unor companii cum ar fi www.infoteze.com, care oferă, contra cost, servicii de essay writing.

4. Aplicarea, fără excepţie, a unor sancţiuni severe în cazul descoperirii şi dovedirii unui plagiat, nu numai în cazul tezelor de doctorat, ci şi al banalelor referate ori teze de licenţă / masterat

5. Elevilor şi studenţilor trebuie să li se transmită ideea că o lucrare de diplomă mai puţin reuşită, dar originală, este totdeauna de preferat unei fraude, că nu se aşteaptă de la ei să reinventeze roata, ci să-şi exercite capacitatea de analiză şi sinteză asupra informaţiilor din sursele consultate, pe baza cărora să-şi formuleze propriile concluzii.

Pentru a scrie bine o lucrare de diplomă conform cerințelor anti-plagiat, nu uita să specifici sursa, ca să nu fii penalizat pentru un conținut plagiat. Dacă ai nevoie de informații adăugătoare, poți accesa un site specializat în elaborarea tezelor de diplomă, cum ar fi www.infoteze.com.

Sursa: diez.md