Programul de educație și training al Comisiei Europene

article1

Programul de educație și training al Comisiei Europene oferă informații despre politici, inițiative și oportunități de studii. Poți afla mai multe despre politicile UE în domeniul educației și formării, de la învățământul școlar la educația pentru adulți, în Europa și în restul lumii. Totodată, vei descoperi ce face UE pentru a sprijini, promova și dezvolta învățarea, educația și formarea în Europa.

o platformă pentru schimbul de bune practici și recunoaștere reciprocă, pentru colectarea și difuzarea de informații și explicații cu privire la instrumentele care s-au dovedit funcționale, precum și consultanță și sprijin în favoarea reformelor.

Pentru a asigura buna implementare a cadrului strategic pentru educație și formare, grupuri de lucru formate din experți nominalizați de statele membre și din alte părți interesate, elaborează orientări strategice și instrumente comune la nivelul UE.

DETALII AICI