Războiul ideologic intestin în mass-media din Republica Moldova

Prezenta lucrare se centrează asupra rolului mass-media, în mod special, a jurnalismului de opinie în procesul de educarea și formare a unei opinii publice corecte și obiective prin felul de scriere a editorialelor, comentariilor de opinie și analiză care vin să explice natura lucrurilor desfășurate în politica din țară. Prin acest razboi mass-media se devalorizează ca sursă de informare credibilă, corectă, independentă, pluralistă și demonstrează partizanat politic cras, subordonare regretabilă comenzilor politice sau grupurilor de interese uneori obscure. Jurnaliștii antrenați într-o astfel de luptă erodează calitățile profesionale bazate pe deontologie, valori etice profesionale; discreditează rolul și locul jurnalistului în societate. Mai mult decât atât, acest razboi face imposibilă solidaritatatea de breaslă și afirmarea presei ca o adevarată putere a patra.