Legea privind drepturile copilului

Codul familiei

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie

Codul educației al Republicii Moldova

Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Convenția ONU cu privire la drepturile copilului

Convenția privind lupta impotriva discriminarii în domeniul invățămîntului

Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale

Declarația Universală a Drepturilor Omului

Declarația Drepturilor Copiilor din 1923

Declarația drepturilor Copilului din 1959