Campania media „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate”, un succes al CIJM

article1
sursa foto: CIJM

Campania media de informare şi sensibilizare „Jurnaliştii pentru şanse egale şi diversitate” a fost implementată cu suportul Programului Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova s-a desfășurat pe parcursul anilor 2012-2014. Prin această campanie Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi-a propus să contribuie la reducerea stigmatizării și discriminării prin sensibilizarea opiniei publice şi sesizarea factorilor de decizie referitor la problemele legate de discriminare după sex, religie, gen, rasă, vârstă, stare socială şi altele.

În cadrul campaniei media au fost realizate în jur de 50 de  investigații jurnalistice. Pe lângă faptul că au abordat probleme legate de încălcarea drepturilor diferitor categorii de persoane discriminate, materialele au inclus o boxă informativă cu prevederi din legislaţie privind drepturile categoriilor discriminate, date de contact ale structurilor unde cetăţenii pot sa se adreseze ca să-şi apere drepturile, dar şi informaţii de conştientizare şi promovare a nediscriminării pentru toată populaţia. 
Unele investigații au servit ca bază pentru organizarea unor dezbateri publice la posturi de radio sau TV („Discriminarea femeilor pe piaţa muncii din Moldova”, „Captivii de la Bădiceni”, „Combat tuberculoza în mizerie și fără apă”, „Cărucioare de pomană care fac mai mult rău decât bine persoanelor cu dizabilități”, „Copii impuși să cerșească sub ochii autorităților” etc).

În afară de investigațiile jurnalistice, campania media a inclus un șir de dezbateri publice în cadrul Clubului Jurnaliştilor de Investigaţie pe subiecte de interes public legate de fenomenul discriminării, necesitatea luării de măsuri în vederea protejării drepturilor categoriilor discriminate, dar şi pentru încurajarea jurnaliştilor să abordeze profesionist şi să acorde o mai mare atenţie subiectelor legate de discriminare. 

În total în campanie au fost implicate peste 30 de medii de informare – șase ziare naționale, 11 ziare locale/regionale, patru posturi TV, cinci posturi de radio și trei agenții de presă. Materialele campaniei au fost preluate de 40 de portaluri web din țară și de peste hotare.